Nasz ZespółLek.dentysta Klementyna Ossowska – właściciel poradni, zajmuje się implantoprotetyką, estetyką stomatologiczną, protetyką stomatologiczną

Lek.dentysta Rafał Ossowski –właściciel studia, zajmuje się chirurgią stomatologiczną, protetyką, leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych

Lek. dentysta Ewa Bachmanzajmuje się leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Lek.dentysta Blanka Remisz zajmuje się leczeniem ortodontycznym dorosłych i dzieci, specjalista ortodoncji

Lek.dentysta Izabela Ociepa-Wierus zajmuje się u nas chirurgią stomatologiczną, specjalista w tej dziedzinie

Lek.dentysta Maciej Justyna -wspłpracuje przy zabiegach implantoprotetycznych w naszej klinice.

Nasze asystentki /rejestratorki :

- Jadwiga Michalska

-Edyta Balińska

-Joanna Kubiak

-Małgorzata Dobroszek

 

 

Oraz cały zespół wspólpracujący .


 


tl_files/images/nz1.png


tl_files/images/nz2.pngGWARANCJA JAKOŚCI

tl_files/images/nz3.png

W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią gwarancji. Dzięki temu masz pewność, że nigdy nie zostaniesz ze swoimi problemami sam. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi na temat wykonanego zabiegu, możesz bez skrupułów pytać o wszystko .

 


Czas trwania gwarancji:

 


- Wypełnienie - 1 rok
- Leczenie kanałowe (z wyłączeniem reendo) – 1 rok
-Stałe uzupełnienia protetyczne typu mosty i korony – 3 lata
-Proteza szkieletowa, akrylowa - 2 lata

 
Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania danej usługi lub w przypadku leczenia całościowego pacjenta od dnia ostatniego założonego uzupełnienia. (Jeśli leczenie trwało w sumie nie dłużej niż 3 miesiące).
W przypadku wykonanych prac protetycznych, gwarancja nasza uzyskuje ważność wraz z zakończeniem realizacji planu leczenia protetycznego zaleconego przez lekarza.

 

Warunkiem gwarancjijest badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy.

 


Gwarancja nie obejmuje:

 


-prac tymczasowych np.  korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia, lub wymiany,
-zużywalnych elementów retencyjnych oraz elementów akrylowych w protezach ,,kombinowanych"
-prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
-jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba (1 miesiąc) okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.

 


Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 


- niedostatecznej higieny jamy ustnej,
- braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
- nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
- nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenia mechaniczne )
- naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
- istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. bruksizm , cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).