GWARANCJA JAKOŚCI


W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią gwarancji. Dzięki temu masz pewność, że nigdy nie zostaniesz ze swoimi problemami sam. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi na temat wykonanego zabiegu, możesz bez skrupułów pytać o wszystko  


Czas trwania gwarancji:


- Wypełnienia - 2 lata
-Wypełnienia przydziąsłowe - 1 rok
- Leczenie kanałowe (z wyłączeniem reendo) - 3 lata
-Stałe uzupełnienia protetyczne jak mosty i korony - 5 lat
-Protezy szkieletowe - 3 lata
-Protezy akrylowe - 2 lata
 
Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy lub w przypadku leczenia całościowego pacjenta od dnia ostatniego założonego wypełnienia. (Jeśli leczenie trwało w sumie nie dłużej niż 3 miesiące). W przypadku wykonanych prac protetycznych, gwarancja nasza uzyskuje ważność wraz z zakończeniem realizacji planu leczenia protetycznego zaleconego przez lekarza.

Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy


Gwarancja nie obejmuje:


-prac tymczasowych np.  korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia, lub wymiany,
-zużywalnych elementów retencyjnych oraz elementów akrylowych w protezach ,,kombinowanych"
-prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
-jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba (1 miesiąc) okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.


Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:


- niedostatecznej higieny jamy ustnej,
- braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
- nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
- nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenia mechaniczne )
- naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
- istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. bruksizm , cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).